Lạy Phật Con Xin Sám Hối

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtCon đã được nghe:  “Nhân nào quả nấy” – lời Phật dạy chẳng bao giờ sai khác.

Chúng con từ vô thỉ kiếp đến nay tham lam, ngu tối, không biết bố thí cho ai nên quả báo kiếp này nghèo hèn, khổ cực. Chật vật làm thuê mưu sinh cuộc sống thật đáng thương thay!

Nhờ ơn Phật từ bi gia hộ, con lại được nghe:

Ai cũng cho rằng Phật giáo chỉ quan tâm đến giải thoát mà xa lìa thế giới thực tại. Nhưng thực tế trong kinh sách Đức Phật vẫn cố gắng dạy các Phật tử tại gia hướng đến thành công vật chất vì đối với cư sĩ đạt được sung túc là đạt được thành công trong cuộc sống.

Đức Phật dạy rằng, với số tiền kiếm được đem chia ra làm 4 phần, 1 phần để dùng cho sinh hoạt hàng ngày, 2 phần dùng để kinh doanh và đầu tư, phần còn lại dùng để tiết kiệm phòng khi đau ốm, khủng hoảng bất thường.

Con tự nghĩ suy: với 30% số tiền kiếm được, cũng đủ cho bản thân mỗi người, vậy mà sao chúng con luôn phải vất vả chạy theo tham vọng không ngừng, không nghỉ, thật đáng buồn thay!

Nhớ lời Phật dạy, là cư sĩ tại gia phải luôn làm tròn bổn phận, trong đó có việc cùng nhau làm kinh tế để vun vén sự sung túc cho gia đình, xã hội.

Chúng con một lòng muốn nỗ lực phấn đấu, nhưng vẫn canh cánh trong lòng nỗi buồn tủi, lo lắng. Buồn vì người ta thường nói “Buôn gian bán lận”, mà lừa đảo thì quả báo đắng cay, trong cuộc sống ngày nay biết làm sao tránh?

Cứu cánh cho mình còn được một chữ “Tâm”

Chúng con nguyện học hỏi nghiêm túc và giữ gìn 3 Đức của thương nhân:

Một là: Có trí tuệ phân biệt chất lượng tốt, xấu của hàng hóa

Hai là: Có khả năng kinh thương

Ba là: Có chữ tín và được người khác tin tưởng.

Chúng con một lòng sám hối, nguyện vâng lời Phật dạy, sống hết một đời này cầu sanh cõi Tây Phương Cực Lạc

Sống mà biết nghĩ cho người

Làm ăn lương thiện đời đời hiển vinh

Trót đeo cái nghiệp bên mình

Kiếp này phải giữ lấy “Thanh” dù “Bần”

Tích Tài sản biến hư không

Tích âm Đức mới để phần cho con

Leave a comment

Your email address will not be published.


*