Ý Nghĩa Tên Miền “anhembaubi”

Logo anhembaubi

Nhà có 3 đứa con: Bầu – Bí – Muối, sau này các con yêu thương, anh em bảo ban nhau học đạo, làm ăn lương thiện, giúp mình, giúp người.

Người dân Việt Nam chúng ta xưa nay vẫn lấy hình ảnh Bầu và Bí để nói lên tình cảm gắn bó, yêu thương, chia sẻ lẫn nhau, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Tính từ lâu xa, chúng sinh trong sáu nẻo đều là cha mẹ, anh em của ta cả, như vậy đâu cần phân biệt nữa?

Anh em Bầu Bí –  Gắn kết duyên lành, là mong muốn hàn gắn lại những mối nhân duyên từ xưa cũ, kết nối thêm những mối duyên lành. Mong được làm những việc Người lợi – Phước ta, hợp tác, học hỏi lẫn nhau cùng hưởng lợi ích.

Đi buôn chẳng bởi tham tiền

Đi buôn là bởi nghiệp duyên đến rồi

Ừ không danh vọng thì thôi

Chỉ là sống hết phần đời cho xong

Vẫn luôn tự nhủ với lòng

Đừng buôn hết cả thủy chung với đời.

Anh Em Bầu Bí

Leave a comment

Your email address will not be published.


*